8. bienale Brumen: kaj je novega?

Pravzaprav vse. Fundacija Brumen v letu 2017 organizira že 8. bienale Brumen, dveletni pregled najkakovostnejše slovenske produkcije vidnih sporočil. Brumen se letos začne 3. oktobra z mednarodno konferenco v Kinu Šiška, vrhunec pa bo dosegel 24. oktobra s podelitvijo nagrad in otvoritvijo pregledne razstave v Narodni galeriji.

V šestnajstih letih, kolikor jih šteje bienale, smo bili priča vse močnejšemu povezovanju in zlivanju vidnih sporočil z drugimi področji. Sodobni oblikovalski projekti rešujejo vse bolj kompleksne probleme, ki zahtevajo širša znanja in nove pristope.

Prav tako z veseljem ugotavljamo, da je beseda oblikovanje, tudi zaradi uspešnih promocijskih dejavnosti stroke, postala prepoznana v širši javnosti. Naročniki oz. podjetja v oblikovanju vse bolj vidijo konkurenčno prednost in ga vključujejo v svoje procese.

8. bienale Brumen zato sledi istemu cilju kot predhodni, prinaša pa precej sprememb, ki jih vnašamo na podlagi podrobne analize preteklih bienalov, predvsem pa vaših povratnih informacij in testiranja predlogov sprememb; za oboje se vam iskreno zahvaljujemo.

  1. Novo ime in podpis Bienale se po novem imenuje le »Brumen« in podpisuje z »bienale slovenskega oblikovanja«. Nagrade in priznanja prevzemajo isto ime, izpostavljajo pa »odlično slovensko oblikovanje«.

  2. Olajšana prijava celotnega projekta Sodobni oblikovalski projekti pogosto zajemajo množico izdelkov, ki so v prejšnjem prijavnem sistemu spadali v več kategorij. Odslej ima bienale le 7 kategorij, definiranih po področjih oblikovanja (npr. identiteta) in ne več po posameznem tipu izdelka (npr. znak). Vsak projekt, v vseh kategorijah, lahko vključuje fizične, tiskane, video in digitalne izdelke.

  3. Dobrodošli so vsi projekti, ne glede na okoliščine V prijavni sistem lahko vnesete več podatkov o projektu: za kateri tip gre (naročeni, interni, natečajni, avtorski, fiktivni), ali je študijski in ali je realiziran. Zato ne potrebujemo več ločene študentske kategorije in nagrade, na bienale pa lahko sprejmemo tudi projekte, ki zaradi različnih razlogov niso bili realizirani, pa vseeno predstavljajo del najkakovostnejše slovenske oblikovalske produkcije.

  4. Enotna prijavnina Po novem imajo vse kategorije enotno prijavnino. Tako imenovanih »serij« ni več treba posebej označevati in dodatno plačevati, saj je v vsaki prijavi za celovito, portfeljsko predstavitev projekta na voljo do 12 datotek/povezav.

  5. Lestvica količinskih popustov Letošnja novost so količinski popusti: 1. prijava: polna cena, 2. prijava: 10 % popusta, 3. prijava: 20 % popusta, 4. prijava: 30 % popusta, 5. in vsaka nadaljnja prijava: 40 % popusta.

  6. Izboljšan sistem žiriranja Bienale starta v začetku oktobra, ko bodo žiranti obiskali Slovenijo, nastopili na mednarodni konferenci in vzporedno ocenili prijavljena dela. Celotno žiriranje – od predizbora do velike nagrade – bo potekalo v živo, še preden se postavi razstava. Žirija si bo ogledala tako fizične primerke kot tudi predstavitve projektov v prijavnem sistemu. V pomoč jim bo slovenski asistent, ki bo pomagal razumeti kulturne, simbolne in druge specifike.

  7. Izboljšan sistem nagrajevanja Pohvala žirije ni več potrebna, saj lahko žirija znotraj kategorije po novem podeli toliko nagrad, kolikor presodi. Žirija mora vsako nagrado obrazložiti (kot doslej) in ob tem upoštevati podatke o projektu in njegove specifične okoliščine. Še vedno ostaja le ena velika nagrada.

  8. Vključitev naročnikov Namesto ene same pohvale naročniku je po novem vsaka nagrada tudi nagrada naročniku/organizaciji. Zaželeno je, da nagrado prevzame skupaj z avtorji, zato se bodo podeljevale v dveh izvodih. Podelitev nagrad bo 3 tedne po žiriranju; tako bo dovolj časa, da se dobitnike uradno povabi na podelitev, ti pa si lahko organizirajo čas za udeležbo.

  9. Izpopolnjen tiskani katalog in nova spletna galerija Katalog bo izšel z zamikom, da bodo nagrajena dela lahko izpostavljena in podrobneje predstavljena v samem knjižnem bloku, ne več kot ločena knjižica. Po novem bodo predstavitve projektov, ki so bili uvrščeni na bienale, v celoti, neposredno iz prijavnega sistema objavljene tudi v stalni spletni galeriji bienala.

  10. Značka »odlično slovensko oblikovanje« za aktivnejšo promocijo projektov Uvrščeni in nagrajeni projekti med drugim prejmejo značko, ki avtorjem olajša samopromocijo, naročnikom/organizacijam pa omogoča poudarjanje dodane vrednosti, ki ga oblikovanje da njihovemu poslu.

Le še teden dni nas loči od izida razpisa. Vabljeni k udeležbi na bienalu, tako v tekmovalnem delu kot sicer na dogodkih!

Nestrpno že pričakujemo, kaj novega nam imate pokazati.