Poslanstvo

Fundacija Brumen, ustanovljena leta 2003, je neprofitna organizacija s statusom ustanove v javnem interesu. Zavzema se za promocijo kakovostnega oblikovanja, obenem pa širšo javnost opozarja, da je oblikovanje vse okrog nas in ključno vpliva na kakovost bivanja.

Z bienalom slovenskega oblikovanja Brumen, osrednjim dogodkom na področju oblikovanja v Sloveniji, ter nagradami Brumen, najvišjimi nacionalnimi priznanji v stroki, Fundacija Brumen nagrajuje odlične slovenske oblikovalce, kakovostna vidna sporočila ter naročnike, ki v oblikovanju vidijo pomembno konkurenčno prednost.

Z načrtno promocijo najboljših dosežkov na področju oblikovanja ter nagrajevanjem in izpostavljanjem posameznikov, ki za projekti stojijo, Fundacija Brumen spodbuja kritičen odnos do vidnih sporočil. Oblikovanje je področje, ki se razvija izredno hitro, vendar je z dostopnostjo tehnologije poklic postal deprofesionaliziran, s tem pa finančno razvrednoten in slabo razumljen s strani naročnikov in širše javnosti. Neizogiben padec kakovosti množične produkcije je viden na vsakem koraku: vztrajno vzpostavljanje kriterijev odličnosti je eden od načinov ozaveščanja javnosti, naročnikov in tudi stroke o družbenem pomenu kakovostnega oblikovanja.

 

 

Aktivnosti

Osrednja dejavnost fundacije je organizacija razstav ter z njimi povezana založniška dejavnost. Razstave in prireditve redno spremljajo predavanja in okrogle mize. Novice o vseh dogodkih ter aktualnem dogajanju na področju oblikovanja objavljamo na spletni strani, v novičniku ter na družbenih omrežjih.

 

 

Vodenje

Fundacijo Brumen vodi upravni odbor, katerega član je tudi predsednik fundacije. Funkcijo od leta 2015 opravlja Radovan Jenko, upravni odbor pa poleg njega v letu 2019 sestavljajo Ajda Bevc, Primož Pislak, Ajda Schmidt in Peter Skalar.

V nadzornem svetu delujejo predstavniki Fundacije Brumen, ustanovnega podjetja Riko d.o.o. ter dva neodvisna predstavnika stroke.

 

 

Osnovni podatki

Ustanova za promocijo oblikovanja vidnih sporočil
Fundacija Brumen

Slovenska cesta 11
1000 Ljubljana

info@brumen.org

 

matična št: 
1826239000

davčna št:
SI73713040

trr:
IBAN SI56 0201 3025 3559 953 (NLB d. d.)

zakoniti zastopnik:
Radovan Jenko

 
 


Jože Brumen

jozebrumenv.jpg

Fundacija nosi ime Jožeta Brumna (1930-2000), slovenskega pionirja oblikovanja na področju vidnih sporočil. Diplomirani arhitekt in kipar Jože Brumen je avtor mnogoterih plakatov in knjižnih oprem, še posebej likovnih publikacij ter razstavnih katalogov in umetniških monografij. V njegovem bogatem opusu najbolj izstopajo sloviti Kosovelovi Integrali ter oprema monografije Janeza Bernika, obe deli sta izšli leta 1967. “Ob njiju se je izbrusil Brumnov osebni slog do visokega mojstrstva; in v njuni razi je zrasla tista ustvarjalna dimenzija, ki je vnesla v slovensko kulturno življenje novo kvaliteto z do danes še nepregledanimi in neocenjenimi, a nedvomno odločilnimi premiki tudi v gospodarski sferi,” je v spremnem tekstu k Brumnovi pregledni razstavi v Moderni galeriji leta 1977 zapisal Zoran Kržišnik.

Kot dolgoletni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je Jože Brumen od leta 1968 vplival na številne generacije mladih oblikovalcev in z njimi na razvoj vidnih sporočil pri nas.

 

Integrali ‘26

avtor: Srečko Kosovel
oblikovanje: Jože Brumen
urednik, avtor spremne besede: Anton Ocvirk
založnik: Cankarjeva založba
leto izdaje: 1967