Jože Brumen

jozebrumenv.jpg

Fundacija nosi ime Jožeta Brumna (1930-2000), slovenskega pionirja oblikovanja na področju vidnih sporočil. Diplomirani arhitekt in kipar Jože Brumen je avtor mnogoterih plakatov in knjižnih oprem, še posebej likovnih publikacij ter razstavnih katalogov in umetniških monografij. V njegovem bogatem opusu najbolj izstopajo sloviti Kosovelovi Integrali ter oprema monografije Janeza Bernika, obe deli sta izšli leta 1967. “Ob njiju se je izbrusil Brumnov osebni slog do visokega mojstrstva; in v njuni razi je zrasla tista ustvarjalna dimenzija, ki je vnesla v slovensko kulturno življenje novo kvaliteto z do danes še nepregledanimi in neocenjenimi, a nedvomno odločilnimi premiki tudi v gospodarski sferi,” je v spremnem tekstu k Brumnovi pregledni razstavi v Moderni galeriji leta 1977 zapisal Zoran Kržišnik.

Kot dolgoletni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je Jože Brumen od leta 1968 vplival na številne generacije mladih oblikovalcev in z njimi na razvoj vidnih sporočil pri nas.