Oddaja izdelkov za žiriranje in razstavo

Za vami je prvi del prijave projektov na 9. bienale Brumen: poleg vnosa v spletni prijavni sistem, ki ste ga že opravili, je treba dostaviti tudi fizične izdelke, ki jih bo ocenjevala mednarodna žirija in bodo v primeru uvrstitve razstavljeni v Narodni galeriji.

Katere izdelke je treba oddati?

Oddaja fizičnih izdelkov je zaželena v primeru, da slednji obstajajo (npr. embalaže, produkti, plakati, publikacije, tiskovine, znamke …). Če fizični izdelki ne obstajajo (npr. digitalni projekti, znaki, črkovne vrste, nerealizirani projekti …) oz. niso prenosljivi (npr. prostorske postavitve, označitve …) ali primerni za postavitev v galerijskih prostorih (npr. vozila in drugi zelo veliki predmeti, pokvarljivo blago …), zadošča digitalna predstavitev v prijavnem sistemu, na podlagi katere bo mednarodna žirija ocenila projekt. Namensko tiskanje in oddaja predstavitvenega materiala v tem primeru ni potrebna. V primeru uvrstitve na bienale bodo za namen razstave predstavitve teh projektov natisnjene naknadno, pri čemer stroške tiska krije prijavitelj (glej: Zakaj potrebujemo fizične izdelke?).

Dostavljenemu materialu obvezno priložite natisnjen PDF zaključene prijave. Ikona za prenos PDF datoteke je na skrajno desnem koncu vrstice v seznamu projektov v razdelku »Moje prijave«.

Kje in kdaj je treba oddati izdelke?

Izdelke lahko oddate osebno v Narodni galeriji (Fototeka, službeni vhod, Puharjeva ulica 9) v naslednjih terminih:

  • četrtek, 19. 9. 2019, med 16. in 19. uro,
  • sobota, 21. 9. 2019, med 12. in 18. uro.

Izdelke lahko tudi pošljete po pošti na naslov:
Fundacija Brumen
poštno ležeče
1106 Ljubljana

Izdelke morate poslati med 10. 9. in 21. 9. 2019. Velja datum poštnega žiga. Če so izdelki v več ovojnicah ali paketih, morate vsako pošiljko označiti z naslovom projekta in zaporedno številko, recimo Naslov projekta 1/2, Naslov projekta 2/2.

Organizator ima pravico, da diskvalificira projekte, ki nimajo priložene natisnjene zaključene prijave in/ali za katere ni bila poravnana prijavnina.

Zakaj potrebujemo fizične izdelke?

Fizične izdelke si bo hkrati z digitalnimi prijavami ogledovala žirija v celotnem procesu žiriranja. Prav ti izdelki bodo kasneje uporabljeni tudi pri postavitvi pregledne razstave v Narodni galeriji.

Organizator si zaradi prostorskih omejitev pridržuje pravico, da ne razstavi vseh fizičnih izdelkov in po lastni presoji nekatere projekte predstavi izključno na predstavitvenih plakatih. V tem primeru bo organizator prijavitelja zaprosil za dodatne predstavitvene datoteke za razstavo, o čemer bodo prijavitelji pravočasno obveščeni. Ob tem nastale stroške krije prijavitelj, organizator pa mu izda dodaten račun.

Vsi fizični izdelki projektov, uvrščenih na bienale, postanejo last organizatorja in se ne vračajo. Organizator jih lahko uporabi za promocijo bienala, po zaključku bienala pa postanejo del zbirke Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. O izjemah, kot so unikati in dragoceni predmeti, nas pravočasno obvestite.

Fundacija Brumen
Slovenska 11
1000 Ljubljana

info@brumen.org
www.brumen.org
+386 (0)51 371 233

Uradne ure pisarne 9. bienala so ob delavnikih med 10. in 18. uro,
kjer nas lahko obiščete po predhodnem dogovoru.