Protestno pismo ob objavi natečaja MOK za znak porečja Dragonje

Javni natečaj za oblikovanje predloga grafičnega znaka za območje porečja reke Dragonje Javni natečaj je 6. januarja 2015 razpisala Mestna občina Koper pod št. 322-1/2015.

Fundacija Brumen – ustanova za promocijo oblikovanja vidnih sporočil protestira zaradi nestrokovno pripravljenega natečaja in sramotnih ter nesprejemljivih določil razpisa natečaja, ki so v grobem nasprotju s pozitivno prakso doslej kakovostno pripravljenih razpisov tovrstnih natečajev.

Naštevamo le najbolj sporne pogoje, oziroma določila razpisa:

1. Čas za izdelavo predlogov je občutno prekratek. V razpisni dokumentaciji je razvidno, da je datum objave razpisa 6. januar 2015, rok za oddajo idejnih rešitev pa 18. januar 2015. Torej, v najboljšem primeru oblikovalcu ostane 12 dni časa za izdelavo idejnih rešitev, kar je odločno premalo.

2. Izbrani avtor mora v petih dneh izdelati priročnik celostne grafične podobe. Ta rok je ponovno občutno prekratek za kakovostno opravljeno strokovno delo.

3. V strokovni komisiji za izbor najboljše idejne rešitve ni najti niti enega oblikovalca ali oblikovalskega teoretika, razen, če bo to vlogo prevzel predstavnik oglaševalske agencije. Po pravilih mednarodne organizacije oblikovalskih združenj ICOGRADA mora biti število oblikovalcev v strokovni komisiji eno več od polovice vseh članov žirije.

4. Nagrada za izbrani znak, skupaj s priročnikom celostne grafične podobe, je 500 EUR z vključenim DDV. Nagrada vključuje odkup vseh materialnih avtorskih pravic za grafični znak in priročnik celostne grafične podobe. Po ceniku Društva oblikovalcev Slovenije je najnižja cena za oblikovanje znaka 1.952 EUR. Razpisovalec pa v tem razpisu za nagrado 500 EUR zahteva še druge oblikovne rešitve.

5. Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi) brez kakršnih koli obveznosti do avtorja. To je grobo kršenje avtorskih pravic avtorja.

Vpričo podanih elementov za razpis predvidevamo, da je zmagovalec že znan in menimo, da je ob vsem naštetem neetično vabiti naivne predstavnike stroke k sodelovanju. Profesionalci se tako nestrokovno pripravljenih natečajev namreč ne udeležujejo.

Naš protest bomo tudi javno objavili preko elektronskih medijev.

 

Lep pozdrav,

Fundacija Brumen

 

Poslano MOK 15.1.2015