Miljenko Licul

S tem, ko opustošiš mentalni prostor nekega občutljivega majhnega nacionalnega tkiva, načneš tudi vsa druga področja. Poglejte samo, kakšna so postala partnerstva, prijateljstva, druženja ... Danes srečuješ ljudi, ki so navzven kot krasna rdeča umetna breskev. A ko ugrizneš vanjo, namesto v sočno meso ugrizneš v žaganje brez okusa, brez vsebine. Poleg umetne breskve smo razvili tudi umetne ljudi. Etična dimenzija je odpadla. Etičnost ni več kriterij, ne v poslu, ne v odnosih, ne v medijih. M. L.

Monografija Razstave Celostne podobe Slovenija Kongresi Laško Bohinj Letna poročila Zahvala Kolofon

Monografija

Knjiga je sestavljena iz treh večjih sklopov. Prvi, Delo in podobe, prinaša v poglavju Drugi o projektih avtorska besedila, ki se navezujejo na projekte in na ozadje dela v različnih konstelacijah, v katerih je Licul deloval. Vsak pisec pri analiziranju in/ali sporočanju teh odnosov uporablja svojo metodologijo: nekateri so prijatelji, nekateri sodelavci, nekateri prihajajo z umetnostnozgodovinskega področja, drugi so predstavniki naročnikov, tretji pa praktični oblikovalci, ki gledajo na projekte s svojega ustvarjalnega stališča. Sledi izbor vizualno predstavljenih projektov, Projekti sami o sebi. Strukturirani so po panogah, in ne po posameznih izdelkih, ki so nastajali na Liculovi mizi. Znotraj panog smo poskušali vzpostaviti kronološki red, ki pa seveda ne more biti popolnoma natančen, saj je za nekatere naročnike Licul delal daljše obdobje. Ta del nekako tudi vizualno orisuje njegov ustvarjalni razvoj in kariero.

V drugem sklopu, Življenje in besede, so zbrani bolj intimni zapiski Liculovih prijateljev Nedokončane misli, pretrgane niti. Govorijo nam o drobcih časa, ki ga je Licul preživel na raziskovalnih poteh k samemu sebi, bodisi na jadranju bodisi med nabiranjem špargljev. Sledita kratka biografija Življenje v alinejah z dogodki v osebnem in oblikovalskem življenju in obrazložitev nagrad v Izmenjanih besedah. Tretji sklop, Dokumentacija, je študijska enota in dokument za prihodnost. Seznam izbora objavljenih člankov o Liculovem delu in intervjujev, seznam izbora projektov, nagrad, razstav in zbirk, ki hranijo njegova dela so zagotovo informacije, ki bodo prihodnjim raziskovalcem lahko koristna pomoč pri odkrivanju in nadaljnjem študiju tega pomembnega opusa slovenskega oblikovanja.

Razstave

ml_web-01

Licul je bil terenski oblikovalec in ne le ustvarjalec med studiem in tiskarno. Zavihal je rokave, če je bilo potrebno na dvorišču fotografa prati kipe, iskati med kupi »železja« po ateljeju kiparja, sam je obešal bronastega Kristusa na zid beljaške galerije. Pri tem se je skoraj ubil, ko je z vrtalko prebil kabel glavnega električnega voda; vendar je razstava bila, bila je boljša kot vse predhodne postavitve kipov v tej galeriji. Šolsko znanje je premalo, če oblikovalec ne zna iz niča pričarati prednosti prostora. Gojko Zupan

ml_web-10

Miljenko Licul globoko razume svojo nalogo in vsakič poskrbi, da so razstavljena dela v središču gledalčeve pozornosti. V prostor jih postavlja tako, da jih prostor podpira s svojo energijo, da se znajdejo v njem domače in suvereno. Postavi jih tako, da jih na poseben način »katapultira« v gledalčev pogled. Skupaj s prostorom in z razstavljenimi deli zgradi vsakokrat novo zgodbo, skozi katero se gledalec giblje in ki jo doživlja . Nehote postaja radoveden. Miljenko Licul ostaja neviden in obenem vseprisoten gledalčev vodič. Meta Hočevar

Narodna galerija

ml_web-09

Če pogledamo podobo Narodne galerije danes, ko še vedno ostaja v okviru Liculovih oblikovnih rešitev, skozi rast ustanove v dobrem desetletju in pol, se v njej potrjuje pravilnost Miletove vizije. V njej je težil k enoviti, vseobsegajoči podobi, česar morda nismo vseskozi prav razumeli, vendar se je z njegovo vztrajnostjo začela oblikovati podoba kulturne znamke daleč prej, preden smo tudi v kulturi začeli govoriti o znamčenju. Andrej Smrekar

Celostne podobe

Znaki

ml_web-02

Miljenko Licul pa oblikovanje celostne grafične podobe ni videl samo kot sistematično večanje razpoznavnosti in učinkovitosti naročnikovega komuniciranja. V oblikovanju grafične pojavnosti naročnika je videl tudi in predvsem kultiviranje naročnika, njegovega delovanja in komunikacijskega nastopanja. Peter Skalar

Slovenijales

ml_web-04

Zaščitni znak predstavlja ekonomsko, socialno in tudi politično dejstvo, predvsem pa sporočilo. To je grafična konfiguracija, ki zaradi svoje originalne strukturalne modulacije lahko vsebuje sporočilne funkcije. M. L.

Priročniki

ml_web-11

Za vpeljavo in vzdrževanje celostne grafične podobe večjih organizacij je potreben priročnik. Licul je bil mnenja, da je potrebno najprej preizkusiti osnovne odnose med posameznimi elementi celostne grafične podobe in šele nato izdelati priročnik. Zelo pomembna nosilka vizualne razpoznavnosti Liculovih celostnih grafičnih podob so barve. Velikokrat ne izbere samo ene osnovne razpoznavne barve, ampak tej doda sekundaren barvni sistem … Barvno bogastvo in igrivost so izstopajoča značilnost in kakovost likovnega jezika njegovih grafičnih podob. Peter Skalar

ml_web-17

Slovenija

Znamke

ml_web-15

Miljenko Licul je poleg oblikovanja za državo: slovenskega denarja, potnega lista osebne in zdravstvene izkaznice, z oblikovanjem številnih celostnih grafičnih podob za pomembne gospodarske in kulturne organizacije in dogodke neizbrisno prispeval k dvigu vizualne kulture v Sloveniji in ugledu slovenskega grafičnega oblikovanja doma in v svetu. Peter Skalar

Denar

ml_web-12

Lepa dimenzija tega je, da ti dejansko s Prešernom na Irskem kupiš kozarec piva ali da se srečata Prešeren in Dante kot pesnika, različne živalice ali arhitekturni motivi iz različnih delov Evrope pri tebi v denarnici. M. L.

ml_web-14

K štorklji smo na evrskih kovancih dodali žabico, smo jo skrili med zvezde, ampak naročniki so jo opazili in so bili mnenja, da deluje malo neresno, čeprav se je meni zdela simpatična. Mislim, da štorklja in žaba vedno nastopata skupaj, vsaj kolikor imamo to v spominu iz pravljic, basni. M. L.

Potni list

ml_web-16

Potni list nosimo s sabo, je naš in samo slovenski. Ampak smo ga vsebinsko koncipirali tako, da smo ga napolnili z nekimi vsebinami, ki govorijo o evropskosti Slovenije ... Pomembno se mi je zdelo, da plasiramo v ta prostor neko novo paleto motivov, ki bo predvsem Slovencem, lastnikom potnega lista, dajala samozavesten vtis pripadnosti Evropi, temu kulturnemu krogu. M. L.

Kongresi

ml_web-03

Če so bili multiplicirani in deformirani simboli komunizma zvezda, srp in kladivo na gradivu CGP za 8. kongres ZKS še povezani, so tukaj razpršeni in oblikovani kot samostojni znaki (zvezda, kladivo, knjiga, pšenično klasje), zreducirani so na konturne obrise, ki kot takšni izgubljajo ideološki naboj. Cvetka Požar

Laško

ml_web-06 V igri svetlobe in teme, v estetiki vsake strani posebej, v pravem nanosu barv in z dramaturško veščino, ki ve, kako peljati gledalca oziroma bralca od začetka do konca – vse to so odlike Liculove oblikovalske umetnosti. On je vse, kar si je zamislil, podaril našim šestim čutom: vidu, okusu, tipu, vonju, sluhu, in na koncu zavesti, ki vse združi v harmonično celoto. Matjaž Kocbek

Bohinj

ml_web-05

Licul je bil mojster komunikacije. Znal je izbrati prave sodelavce, umetnike in mlade oblikovalce. Znal je segrevati dialog med kreativci in politiki, njegova aristokratsko-mediteranska pojava je pri naročnikih vzbujala zaupanje in varnost. Matjaž Kocbek

Letna poročila

ml_web-07

Prijatelji in sodelavci znajo povedati, da je Licul svoj naravni talent podložil z izredno zvedavostjo, hotel je videti, slišati, potipati. Vedel je, zakaj to počne. Bil je radoveden z namenom, bil je tudi zelo načitan, poznal je stvari, veliko je bral in srkal informacije, ki jih je znal dobro umestiti v zelo konkretna pričakovanja »ciljnih skupin« in seveda projektov, ki jih je delal za kliente. Vesna Teržan

ml_web-08

Zahvala

pokrovitelj: predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk

podporniki: Ministrstvo za kulturo RS, Banka Slovenije, Cetis, Factor Banka, Kranjska investicijska družba, MO Ljubljana, Pivovarna Laško, Pristop, Futura, Gorenjski tisk, Kogl, Riko, Egidio Žiber, RPS

pomoč: Jerneja Batič, Brane Bertoncelj, Borut Brezavšček, Tina Buh, Irma Butina, Martin Bizjak, Metka Dariš, Janko Dermastja, Meta Dobnikar, Maruša Gantar, Uroš Grilc, Maja Gspan, Luka Hribar, Marko Jamnik, Maja B. Jančič, Zoran Jankovič, Katja Kogej, Zvone Kosovelj, Janez Koželj, Mateja Krapež, Andrej Krope, Kristina Kurent, Boris Kutin, Bojana Leskovar, Liculovi študentje z ALUO, Maja Licul, Marinka Lukač, Ivanka Mihelčič, Inge Pangos, Bogdan Perhavec, Anja Pesjak, Tatjana Pihlar, Barbara Predan, Iztok Premrov, Cvetka Požar, Jana Pukšič, Janez Pukšič, Bojan Salaj, Vida Šeme-Hočevar, Gorazd Šetina, Vesna Teržan, Boris Voje, Julija Zornik-Strle, Ali Žerdin, Joco Žnidaršič

Kolofon

razstava 10. 2.-8. 5. 2011 Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana

organizatorja: Fundacija Brumen in Narodna galerija organizacijski odbor: Dušan Benko, Barbara Jaki, Ranko Novak, Petra Černe Oven, Peter Skalar zasnova in postavitev: Ranko Novak organizacija tehničnih del: Jože Raspet in tehnična ekipa Narodne galerije

monografija izdajateljica: Fundacija Brumen soizdajateljica: Narodna galerija urednica: Petra Černe Oven uredniški odbor: Dušan Benko, Barbara Jaki, Ranko Novak, Peter Skalar besedila: Stane Bernik, Mate Dolenc, Meta Hočevar, Matjaž Kocbek, Željko Kozinc, Petra Černe Oven, Peter Skalar, Andrej Smrekar, Jernej Stritar, Vesna Teržan, Gojko Zupan oblikovanje: Peter Skalar fotografski portreti: Joco Žnidaršič velikost: 222 x 303 mm obseg: 504 strani prodajna mesta: Narodna galerija, Knjigarna Konzorcij Mladinske knjige, Moderna galerija, Muzej za arhitekturo in oblikovanje. cena: 59 evrov

Miljenko Liculnika