Digitalna grafika

V zadnjih dvajsetih letih, predvsem pa v 21. stoletju, se soočamo s korenitimi spremembami, ki jih povzroča in omogoča digitalizacija. Digitalna grafika je naglo razvijajoče in vseskozi spreminjajoče se področje vidnih sporočil, ki vse bolj stopa v ospredje oblikovalčevih nalog, saj oblikovanje za digitalne medije prevzema vodilno vlogo med naročili. Hitro zastaranje tehnologij in novi pristopi zahtevajo razvoj vedno novih standardov in povezovanje strok. Vse to pa omogoča razvoj novih niš, ki so še kako pomembna za Čstart-upÇ podjetja. Za razvoj področja je tako izjemno pomembno medsebojno sodelovanje oblikovalcev in programerjev oz. seznanjanje oblikovalcev s programskimi znanji, kar vodi v nove oblike digitalne grafike. Zaradi naglega razvoja tega področja bodo oblikovalci predstavili nagrajena dela in po eno novejše, še vedno relevantno delo.

Digitalna grafika 15. 11. 2012 ob 19h, MAO moderator: mag. Tomato Košir sodelujoči: Ajax studio, dobitnik Brumnove nagrade na 3. BVSS za spletno mesto Itak Park, Žare Kerin in Andraž Filač, dobitnika pohvale žirije na 3. BVSS za spletno mesto čistlnica Pivk, Gregor Žakelj, dobitnik pohvale žirije na 4. BVSS za spletno mesto Umek