Zaključujemo cikel srečanj nagrajencev BVSS

Srečanja Od zamisli do nagrade so nadaljevala uspešno sodelovanja dveh akterjev slovenske oblikovalske scene. Nastala so z željo, da se izmeri utrip na področju vidnih sporočil - pri njihovih snovalcih, naslovnikih, naročnikih, … Osnovna ideja je, da nam dobitniki priznanj dosedanjih Bienal predstavijo svoje delo, ustvarjalno-miselno-poslovni proces, ki ga zahteva rezultat. In da se njihove misli prepletejo, da se razvije diskusija, v katero dejavno posegamo tudi iz avditorija.Če povzamemo: namen srečanj je bil spodbuditi pretok znanja in izkušenj med oblikovalci, predstaviti okoliščine nastajanja oblikovalskega dela, pristop in proces oblikovanja ter namen in cilje projekta. Širši javnosti ter gospodarskim subjektom želimo približati problematiko vidnih sporočil ter opozoriti na pomen oblikovanja v sodobnem poslovanju in komuniciranju. Fundacija Brumen si je že ob ustanoviti leta 2003 zadala za dolžnost, da oblikovanju vizualnih komunikacij zagotovi prepoznavnost in veljavo tako na teoretskem kot ustvarjalnem in poslovnem polju. Podstat tega prizadevanja je Bienale vidnih sporočil Slovenije (bvss) - nacionalni strokovnokritični pregled dosežkov na področju oblikovanja vizualnih komunikacij. Dosedanjih pet izdaj postreže z zanimivimi številkami: blizu 200 sodelujočih/Bienale, s tem da število raste, skupaj 24 eminentnih mednarodnih žirantov in več kot 1.000 del, uvrščenih na Bienalne razstave, posledično pa v e-muzej in v fizično zbirko bvss.

Glede na pomembnost le-te (gre za najbolj kakovostna oblikovalska dela, nastala od začetkov samostojne Slovenije) je bila odločitev jasna: prenos zbirke bvss pod okrilje Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, edine institucije pri nas, ki načrtno gradi nacionalno zbirko vizualnih komunikacij. Zbirka bvss, samostojna znotraj zbirke vizualnih komunikacij MAO, bo še naprej rasla z aktualnimi deli, uvrščenimi na Bienala vidnih sporočil Slovenije.

Srečanja so potekala v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Video posnetke srečanj si lahko ogledate na stari spletni strani Fundacije Brumen.

Tipografija 5. 4. 2012 moderator: Tomato Košir sodelujoči: Aljaž Vindiš, Samo Ačko, Matevž Medja, Ermin Međedović

Identiteta/Podoba 19. 4. 2012 moderator: Peter Skalar sodelujoči: Robert Ilovar in Jernej Stritar/IlovarStritar, Žiga Aljaž/ZEK, Boris Balant/Atelje Balant, Jagoda Jejčič, Primož Pislak/Luks Lab.

Publikacije 10. 5. 2012 moderator: Tomato Košir sodelujoči: Robert Žvokelj, Ajdin Bašić, skupina Radovan Jenko, Jure Kožuh in Tanja Semion, Ivian Kan Mujezinović, Mina Žabnikar

Glede na odziv gostov, občinstva, kakovost debate ter potrebo po njej bomo cikel nadaljevali jeseni s temami: plakati in oglaševanje, časopisi in revije, informacijska grafika, embalaža, digitalni svet.

Digitalna grafika 15. 11. 2012 moderator: mag. Tomato Košir sodelujoči: Ajax studio, dobitnik Brumnove nagrade na 3. BVSS za spletno mesto Itak Park, Žare Kerin in Andraž Filač, dobitnika pohvale žirije na 3. BVSS za spletno mesto čistlnica Pivk, Gregor Žakelj, dobitnik pohvale žirije na 4. BVSS za spletno mesto Umek

Embalaža in produktna grafika 13. 12. 2012 moderator: mag. Tomato Košir sodelujoči: Žare Kerin, Primož Pislak, Gregor Žakelj

Plakat 10. 1. 2013 moderator: mag. Tomato Košir sodelujoči: Boris Balant, Radovan Jenko, Katarina Marvar in Luka Mancini

Pokrovitelj cikla: GZS.

Organizacijski odbor: Peter Skalar, Cvetka Požar, Inge Pangos. Zahvala: vsem sodelujočim.