Razstava ADC BiH v Ljubljani

Od 13. julija do 13. avgusta je v spodnjih prostorih Modrne galerije, Ljubljana, na ogled obsežna razstava Kluba art direktorjev BiH. Predstavljajo se: Robert Alilović (Ljubuški), Stjepan Barbarić in Miro Raguž (Mostar), Bojan in Dalida Hadžihalilović (Sarajevo), Anur Hadžiomerspahić in Ajna Zlatar (Sarajevo), Mirko Ilić (New York), Čedomir Kostović (Los Angeles), Almir Kurt in Samir Plasto (Sarajevo), Miodrag Spasojević – Štrika (Sarajevo).

Razstavo je pripravila Fundacija Brumen v sodelovanju z društvom Magdalena, Maribor, in Moderno galerijo, Ljubljana. Vabljeni vsak dan, razen ponedeljka, 10.00-18.00!

O ADC BiH

Marca 2005 je bil v Sarajevu na pobudo Ekrema Dupanovića ustanovljen Klub art direktorjev BiH (ADC BiH). Po besedah predsednika, Bojana Hadžihalilovića, je nastal po skoraj tipičnem bosansko-hercegovskem modulu organiziranja stroke: kritično skupino zanesenjakov, vrhunskih profesionalcev v svojem poslu, je v istem trenutku napadel virus želje, da skušajo narediti nekaj skupaj. Nekaj, kar bo lahko skromen prispevek medsebojnega spoznavanja, približevanja, sodelovanja, … Osnovna naloga združenja je predvsem razvijati kulturo komunikacije, izmenjavo lepega, naprednega, odprtega. Združiti in skomunicirati želi kakovostne bosansko-hercegovske kreativce, poenotiti stroko, odpreti svet ustvarjalnosti vsem zainteresiranim – od študentov do naročnikov … V ta namen načrtujejo člani predavanja, delavnice predstavitve doma in po svetu, saj želijo včrtati BiH na zemljevid držav, v katerih so vizualne komunikacije kakovosten izdelek, ki mu pripada tako tržna kot ustvarjalna vrednost. Na poti k cilju je velik dosežek članstvo v Klubu art direktorjev Evrope. ADC*E (Art Directors Club of Europe) je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1990 z željo pospeševati in nagrajevati odličnost evropskega oblikovanja in oglaševanja. Polnopravno članstvo zahteva od vsakega nacionalnega kluba, da letno izbere najboljša dela, jim dodeli nagrade in jih dokumentira. Na podlagi teh izborov nato ADC*E letno nagradi najboljša med najboljšimi deli oglaševanja in oblikovanja. Tako izpolnjuje svoje poslanstvo, saj zaobjame ustvarjalno raznolikost evropske celine. V panevropski projekt kreativnosti so doslej vključene: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Češka, Estonija, Francija, Nemčija, Islanidja, Irska, Italija, Portugalska, Španija, Švica. Več: www.adcecreative.org Na razstavi, ki jo je pripravila Fundacija Brumen v sodelovanju z društvom Magdalena, Maribor, in Moderno galerijo, Ljubljana, se predstavljajo: Robert Alilović (Ljubuški), Stjepan Barbarić in Miro Raguž (Mostar), Bojan in Dalida Hadžihalilović (Sarajevo), Anur Hadžiomerspahić in Ajna Zlatar (Sarajevo), Mirko Ilić (New York), Čedomir Kostović (Los Angeles), Almir Kurt in Samir Plasto (Sarajevo), Miodrag Spasojević – Štrika (Sarajevo). Cilj razstave je domači strokovni in ostali javnosti podati osnovno informacijo o sodobnem bosansko-hercegovskem grafičnem oblikovanju, ki ga na eni strani zamejujeta svetovni zvezdi Mirko Ilić in Čedomir Kostović, na drugi pa člana skupine Trio, ki jo v Sloveniji poznamo vsaj zaradi naslovnic Mladine v začetku 1990-tih. Gre torej za nadaljevanje usmeritve Fundacije Brumen, ki jo je začela lani, ko je v prostorih MGLC gostila pregledno razstavo sodobnega češkega in slovaškega oblikovanja. Razstava je na ogled v spodnjih prostorih Moderne galerije, Ljubljana, od 13. julija do 13. avgusta med 10. in 18. uro vsak dan, razen ponedeljka.

USTANOVITELJI ADC BiH (po abecedi): Robert Alilović (podpredsednik), Stjepan Barbarić, Ekrem Dupanović (pobudnik ustanovitve), Bojan Hadžihalilović (predsednik), Dalida Hadžihalilović, Anur Hadžiomerspahić, Mirko Ilić, Čedomir Kostović, Almir Kurt, Samir Plasto, Miro Raguž, Miodrag Spasojević - Štrika, Ajna Zlatar

PRVA RAZSTAVA ADC BiH naj bi v oglaševalski industriji BiH vzpostavila nove razmere, takšne, v katerih bo kreativnost začela pridobivati na vrednosti. Oglaševanje stoji in pade s kreativnostjo – četudi bi ga želeli nekateri spremeniti v najbolj navadno trgovino z medijskim prostorom in jim je ustvarjalni del posla zgolj nujno zlo, saj je konec koncev treba z nečim tržiti. Ponosen sem, da je usoda ravno meni namenila, da spodbudim ustanovitev ADC BiH. Konec lanske pomladi sem povabil na kosilo nekaj prijateljev, vrhunskih bosansko-hercegovskih kreativcev, in jim predlagal ustanovitev Kluba. Ki bo promoviral stroko, uvedel visoke standarde odličnosti in pomagal mladim talentom premagati ovire na poti h kreativnemu vrhu. Že na prvem sestanku sem zbrane okužil z virusom, o katerem piše Bojan, vseeno pa je moralo preteči še nekaj mesecev, da je stvar dozorela. Glede na 35 let izkušenj s kreativci mislim, da je to čisto zgleden tempo. Ustanovnim članom sta se takoj po konstituiranju pridružila Mirko Ilić in Čedomir Kostović, odlična kreativca, po poreklu iz BiH, delovno iz ZDA. Art direktorji! Sestavni del njihovega življenja je – frustracija. Bolje rečeno, sestavni del njihove frustracije je – življenje. Proces ustvarjanja jim kvarijo, motijo, popravljajo, prekinjajo in uničujejo menedžerji, ki so brez kančka občutka za kreativne ideje, njihovo edino vodilo pa je stroškovnik oz. denar. In vendar premore kreativec tudi v takšnih pogojih kljubovalno samoljublje, trmasto nadarjenost in nezlomljivo profesionalnost, s pomočjo katerih izzove navdušenje, čudenje, nejevero – takoj ko se pojavi končna rešitev, uresničenje ideje. Želim, da postane ADC BiH uspešno in ugledno združenje, ki bo pognalo celoten razvoj bosansko-hercegovske kreativne industrije. K uresničitvi teh ciljev bom skušal pripomoči po svojih najboljših močeh. Ekrem Dupanović

KDO POTRBUJE ADC BiH? Klub je združenje, nastalo po skoraj tipičnem bosansko-hercegovskem modulu organiziranja stroke: kritična skupina zanesenjakov, vrhunskih profesionalcev v svojem poslu, je v istem trenutku napadel virus želje, da skušajo narediti nekaj skupaj. Ta virus je v BiH zelo razprostranjen: doslej je napadel novinarje, igralce, arhitekte, sodnike, zdravnike, inženirje, … Čeprav nimamo preverjenih informacij o vzrokih njegovega pojavljanja, jih veliko verjame, da izvira ta virus iz vse večje apatije, depresije in občutka brezperspektivnosti, ki vladajo v naši družbi. Deluje tako, da v okuženih prebudi močno potrebo po spremembi obstoječega stanja v stroki in družbi nasploh. Simptomi so kratkotrajni: navadno izzvenijo ob konstitutivnem sestanku novega društva, prvi številki lastnega časopisa, prvi okrogli mizi ali kateri drugi skupni akciji. Potem se virus umakne, brez kakršnikoli vidnih posledic za okužene, stroko, družbo: v odvisnosti od senzibilnosti okuženega pušča sledi (ne)minljive razočaranosti nad možnostjo sprememb lastnega okolja. Po vseh naštetih in drugih profesionalcih je ta virus napadel tudi kreativne direktorje. Točno deseterica njih se je odločila, da skuša nekaj narediti, nekaj, kar bi bilo lahko skromen prispevek medsebojnega spoznavanja, približevanja, sodelovanja, … vseh, ki verjamejo, da je dvig splošne kulture komuniciranja prispevek k pozitivnim spremembam naše družbe, ki so nam tako potrebne. Mera našega uspeha bo število mladih, študentov, kreativcev, ki jih uspemo okužiti s potrebo in z energijo za spremembe. ADC BiH potrebujemo vsaj iz dveh pomembnih razlogov: Prvi je tisti notranji – kako združiti in skomunicirati kakovostne bosansko-hercegovske kreativce, združiti stroko, odpreti svet ustvarjalnosti svet vsem zainteresiranim – od študentov do naših naročnikov … do konca zbanalaizrati našo nesrečno nesložnost in združiti ustvarjalno moč vseh nas v eno – v želji osvojiti komunikacijsko kulturo, izmenjavo lepega, naprednega, odprtega … vsega tistega, kar v naši družbi tako strastno kritiziramo in česar se sramujemo. Drugi razlog je, da postanemo del evropske in svetovne družine kreativcev oz. da je BiH tudi uradno zapisana kot država, v kateri so vizualne komunikacije kakovosten izdelek, ki mu pripada tako tržna kot kreativna vrednost. Torej, začetek našega druženja naj bodo odprta vrata za druge mlade kolege, mlade kreativce … Prirejati predavanja, delavnice, predstavitve, odpreti bosansko-hercegovski prostor svetu … To so naloge našega združenja! Komunicirati je preprosto … Bojan Hadžihalilović

--------------------------- Besedili Dupanovića in Hadžihalilovića povzeti po katalogu ADC Art Directors Club BiH, ki je spremljal 1. razstavo Kluba v Sarajevu, Coleguim artisticum, 4.–19. marca 2005. Prevedla in priredila: Inge Pangos.

ADC BiH, Koledarnika