FAQ

Kaj so vidna sporočila (vizualne komunikacije)?
Vidna sporočila so sistematično, ciljno usmerjeno posredovanje sporočil z vizualnimi sredstvi. V grobem opravljajo tri funkcije: identifikacijsko, informativno in promocijsko.

1. Identifikacija: Vidna sporočila zagotavljajo prepoznavnost organizacij, podjetij in dogodkov na vidnem področju z naborom specifičnih vidnih elementov in s pravili za njihovo uporabo. Z vzpostavitvijo specifičnega vizualnega jezika zagotovijo konsistentno prepoznavno vidno podobo.

2. Informacija: Vidno posredovanje različnih vrst informacij (verbalnih in vizualnih) na različnih zahtevnostnih nivojih. Od knjig, periodike, dnevnih časopisov, drugih tiskanih publikacij, spletnih strani, do posredovanja velike količine podatkov in objektivnih informacij, kot so navodila, zemljevidi, usmerjevalni sistemi, uporabniški vmesniki.

3. Promocija: Promocijska, predstavitvena in prepričevalna funkcija. Plakati, oglasi, grafična oprema TV spotov, spletnih oglasov in embalaža. Področje se pokriva z oglaševanjem.

Kaj je razlika med oglaševanjem in vidnimi sporočili?
Vidna sporočila in oglaševanje se prekrivata v eni od treh osnovnih funkcij vidnih sporočil ‘v promocij’ poleg tega pa vidna sporočila delujejo se na drugih področjih vidnega sporočanja.

Kaj je razlika med umetnostjo in vizualnimi sporočili?
Umetnost je samoizražanje, vizualna sporočila pa izražajo sporočila naročnikov za znano in specifično javnost. Zaradi narave informacije, ki jo nosijo, vidna sporočila morajo upoštevati namen, vsebino, uporabnika, okoliščine uporabe in način reprodukcije oziroma medij sporočanja.

Zakaj smo ustanovili fundacijo?
Fundacijo smo ustanovili z namenom, da bi skrbela za dvig kakovosti vizualnih sporočil v Sloveniji. Delovala naj bi na dveh področjih: strokovni javnosti in splošni javnosti.

V strokovni javnosti naj bi skrbela za dvig kakovosti profesionalne prakse in za promocijo vrhunskih dosežkov oblikovalcev. Oblikovalcem bi omogočala izmenjavo informacij in pogledov na stroko, in začela polniti praznino, ki vlada na področju strokovnih raziskav in publicistike.

Splošni javnosti bi omogočala, da se seznani z vplivi stroke na javno življenje in z delovanjem in dosežki vrhunskih oblikovalcev. Fundacija naj bi pripomogla k popularizaciji zanemarjenih področij vizualnih sporočil kot so informacijsko oblikovanje in vizualna podoba področij javnega prostora.

Ena od prvih aktivnosti Brumnove fundacije bo selektiven periodičen pregled, objavljanje in nagrajevanje najkakovostnejših dosežkov oblikovanja vidnih sporočil, kar bo nudilo kritičen pogled na stroko tako uporabnikom kot naročnikom.

Zakaj še eno tekmovanje in v čem se razlikuje od drugih s tega področja?
Bienale vrednoti kategorije vidnih sporočil, ki jih drugi festivali in tekmovanja na področju Slovenije ne pokrivajo in so v strokovni in splošni javnosti zanemarjene in neovrednotene.

Bienale ni starostno omejen. Namenjen je vsem, ki se profesionalno ukvarjajo z vidnimi sporočili.

Mednarodna žirija bienala je sestavljena iz uveljavljenih strokovnjakov, ki pokrivajo individualna področja povezana z vidnimi sporočili (grafično oblikovanje, ilustracija, tipografija, kritika in teorija oblikovanja, multimedia) in prihajajo iz različnih kulturnih okolij. S tem zagotavljajo visoko strokovno kvaliteto tekmovanja in ponujajo ovrednotenje domačih dosežkov z mednarodne perspektive.

Zakaj smo nagrade poimenovali po Jožetu Brumnu?
Jože Brumen (1930-2000) je bil pionir slovenskega oblikovanja, ki je našemu kulturnemu prostoru zapustil bogat opus s področju oblikovanja knjig, umetniških monografij in plakatov. Poleg praktičnega dela je na razvoj slovenskega grafičnega oblikovanja posredno vplival tudi kot dolgoletni pedagog na ljubljanski Akademiji. Ker do sedaj v slovenskem kulturnem prostoru njegovo delo še ni bilo natančno ovrednoteno, smo želeli s poimenovanjem fundacije in nagrad po Jožetu Brumnu za začetek pritegniti pozornost na njegov prispevek k stroki.


© Fundacija Brumen 2013 | Avtor/Author: Gigodesign