Od zamisli do nagrade

Zaključujemo cikel srečanj nagrajencev BVSS

Srečanja Od zamisli do nagrade so nadaljevala uspešno sodelovanja dveh akterjev slovenske oblikovalske scene. Nastala so z željo, da se izmeri utrip na področju vidnih sporočil – pri njihovih snovalcih, naslovnikih, naročnikih, … Osnovna ideja je, da nam dobitniki priznanj dosedanjih Bienal predstavijo svoje delo, ustvarjalno-miselno-poslovni proces, ki ga zahteva rezultat. In da se njihove misli prepletejo, da se razvije diskusija, v katero dejavno posegamo tudi iz avditorija. (more…)

Objavljeno


Plakat

MAO, Ljubljana

Čeprav se začne razvijati v Evropi tako rekoč vzporedno s tiskom (sredina 15. stoletja), doživi prvi večji preboj ob koncu 19. stoletja, v času industrijske revolucije in tehnoloških izpopolnitev. Razcvet se nadaljuje v prvi polovici 20. stoletja, ko predvsem v zahodni Evropi in ZDA doživi vrhunec. Plakat je osrednji nosilec vidnih sporočil 20. stoletja …

(more…)

Objavljeno


Embalaža in produktna grafika

MAO, Ljubljana

Embalaža in produktna grafika sta med vsemi vidnimi sporočili najbrž najbolj v sožitju s trgom in z njegovimi zakonitostmi, saj je njun vpliv na prodajo izdelka/storitve med najopaznejšimi. Zahtevata polnovreden načrtovalski proces, v katerem so nujna povezovanja z ostalimi strokami, kot sta oglaševanje (umestitev izdelka) in modna industrija (sledenje, ustvarjanje trendov).

(more…)

Objavljeno


Digitalna grafika

MAO, Ljubljana

V zadnjih dvajsetih letih, predvsem pa v 21. stoletju, se soočamo s korenitimi spremembami, ki jih povzroča in omogoča digitalizacija. Digitalna grafika je naglo razvijajoče in vseskozi spreminjajoče se področje vidnih sporočil, ki vse bolj stopa v ospredje oblikovalčevih nalog, saj oblikovanje za digitalne medije prevzema vodilno vlogo med naročili.

(more…)

Objavljeno


Publikacije

MAO, Ljubljana

Proces nastajanja knjige, časopisa in ostalih tiskanih del, namenjenih javnosti, se je v 90-ih letih prejšnjega stoletja temeljito spremenil. Na eni strani razcvet “desktop publishinga” (DTP, izraz namizno/digitalno založništvo se je uveljavil kasneje), na drugi zaton naveze urednik–oblikovalec–ročni/strojni stavec–tehnični urednik–tiskar.

(more…)

Objavljeno


Identiteta/Podoba

MAO, Ljubljana

Predstavitev, zaznava in poistovetenje izdelka/storitve spremlja človeštvo od samega začetka delitve dela in menjave dobrin. Z razvojem družbeno-ekonomskih odnosov in tehnološkim napredkom je zahteva po enoviti, celoviti podobi postala nuja. (more…)

Objavljeno


Tipografija

MAO, Ljubljana

Oblikovanje črk je z Gutenbergom zagotovo dobilo nove razsežnosti, digitalni svet pa ga je pahnil čez rob, v rastoče vesolje medijev, vsebin, zahtev, navad, kjer je treba vedno znova pretehtati tako védenje, izkustva kot napredna orodja. A ob vseh spremembah ostaja osnovna vloga tipografije ista – sporočanje.

(more…)

Objavljeno© Fundacija Brumen 2012 | Avtor/Author: Gigodesign