Od zamisli do nagrade

Zaključujemo cikel srečanj nagrajencev BVSS

Srečanja Od zamisli do nagrade so nadaljevala uspešno sodelovanja dveh akterjev slovenske oblikovalske scene. Nastala so z željo, da se izmeri utrip na področju vidnih sporočil – pri njihovih snovalcih, naslovnikih, naročnikih, … Osnovna ideja je, da nam dobitniki priznanj dosedanjih Bienal predstavijo svoje delo, ustvarjalno-miselno-poslovni proces, ki ga zahteva rezultat. In da se njihove misli prepletejo, da se razvije diskusija, v katero dejavno posegamo tudi iz avditorija. (več …)

Objavljeno


Plakat

MAO, Ljubljana

Čeprav se začne razvijati v Evropi tako rekoč vzporedno s tiskom (sredina 15. stoletja), doživi prvi večji preboj ob koncu 19. stoletja, v času industrijske revolucije in tehnoloških izpopolnitev. Razcvet se nadaljuje v prvi polovici 20. stoletja, ko predvsem v zahodni Evropi in ZDA doživi vrhunec. Plakat je osrednji nosilec vidnih sporočil 20. stoletja …

(več …)

Objavljeno


Embalaža in produktna grafika

MAO, Ljubljana

Embalaža in produktna grafika sta med vsemi vidnimi sporočili najbrž najbolj v sožitju s trgom in z njegovimi zakonitostmi, saj je njun vpliv na prodajo izdelka/storitve med najopaznejšimi. Zahtevata polnovreden načrtovalski proces, v katerem so nujna povezovanja z ostalimi strokami, kot sta oglaševanje (umestitev izdelka) in modna industrija (sledenje, ustvarjanje trendov).

(več …)

Objavljeno


Digitalna grafika

MAO, Ljubljana

V zadnjih dvajsetih letih, predvsem pa v 21. stoletju, se soočamo s korenitimi spremembami, ki jih povzroča in omogoča digitalizacija. Digitalna grafika je naglo razvijajoče in vseskozi spreminjajoče se področje vidnih sporočil, ki vse bolj stopa v ospredje oblikovalčevih nalog, saj oblikovanje za digitalne medije prevzema vodilno vlogo med naročili.

(več …)

Objavljeno


Publikacije

MAO, Ljubljana

Proces nastajanja knjige, časopisa in ostalih tiskanih del, namenjenih javnosti, se je v 90-ih letih prejšnjega stoletja temeljito spremenil. Na eni strani razcvet “desktop publishinga” (DTP, izraz namizno/digitalno založništvo se je uveljavil kasneje), na drugi zaton naveze urednik–oblikovalec–ročni/strojni stavec–tehnični urednik–tiskar.

(več …)

Objavljeno


Identiteta/Podoba

MAO, Ljubljana

Predstavitev, zaznava in poistovetenje izdelka/storitve spremlja človeštvo od samega začetka delitve dela in menjave dobrin. Z razvojem družbeno-ekonomskih odnosov in tehnološkim napredkom je zahteva po enoviti, celoviti podobi postala nuja. (več …)

Objavljeno


Tipografija

MAO, Ljubljana

Oblikovanje črk je z Gutenbergom zagotovo dobilo nove razsežnosti, digitalni svet pa ga je pahnil čez rob, v rastoče vesolje medijev, vsebin, zahtev, navad, kjer je treba vedno znova pretehtati tako védenje, izkustva kot napredna orodja. A ob vseh spremembah ostaja osnovna vloga tipografije ista – sporočanje.

(več …)

Objavljeno© Fundacija Brumen 2012 | Avtor/Author: Gigodesign